สัตว์ทะเลหายาก

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สิ่งมีชีวิตที่สำคัญ ในระบบนิเวศ

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก หรือที่เรียกว่า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังในชั้น Amphibia สามารถอาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก มีลักษณะเฉพาะ เช่น ผิวหนังมีต่อมเมือกทำให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา ไม่มีเกล็ดหรือขน การหายใจทำได้ผ่านเหงือก, ปอด, ผิวหนัง, หรือผิวในปากในคอ ชั้นผิวหนังนี้สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ เนื่องจากมีโครงข่ายหลอดเลือดฝอยจำนวนมาก เพื่อการหายใจ

การสืบพันธุ์ผสมพันธุ์ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

การสืบพันธุ์เกิดขึ้นจากการผสมพันธุ์ภายนอกลำตัว ลูกอ่อนฟักออกจากไข่ในน้ำโดยไม่มีเปลือก หลังจากฟักออกมาเรียกว่า “ลูกอ๊อด” และหายใจด้วยเหงือก ต่อมาเมื่อโตขึ้น พวกเขาจะเปลี่ยนรูปร่างและอาศัยอยู่บนบก การหายใจจะเปลี่ยนไปใช้ปอดหรือผิวหนัง ในช่วงฤดูแล้ง พวกเขาอาจขุดรูจำศีลเพื่อหลบความแห้งแล้งและรักษาความชุ่มชื้นในผิวหนัง การอาศัยอยู่ใกล้น้ำยังเป็นสิ่งจำเป็นอีกด้วย

วงจรชีวิตสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

หมึกยักษ์

ส่วนใหญ่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทั้งภายนอกและภายในตามวงจรชีวิต ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ หายใจด้วยเหงือก และเมื่อโตขึ้นพวกเขาจะเปลี่ยนรูปร่างและอาศัยอยู่บนบก หายใจด้วยปอดหรือผิวหนัง ในช่วงฤดูแล้ง พวกเขามีนิสัยขุดรูจำศีลเพื่อหลบความแห้งแล้ง และป้องกันผิวหนังไม่ให้แห้งขาด ถ้าผิวหนังแห้งจะทำให้ไม่สามารถหายใจได้และสิ้นสุดลมชีวิต เนื่องจากอากาศจะต้องผ่านผิวหนังโดยละลายกับเส้นใยเหงือกและเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด

นิวต์และซาลามานเดอร์ก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แต่มีความแตกต่างที่นิวต์และซาลามานเดอร์ยังคงมีหาง และเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ พวกเขาถือเป็นสัตว์เลือดเย็น ต่างจากสัตว์ทั่วไปที่อาศัยในน้ำ หรือสัตว์เลื้อยคลานที่เปลี่ยนเป็นสัตว์เลือดเย็นเมื่อโตขึ้นปัจจุบันมีการอนุกรมวิธานสัตว์ในชั้นนี้มากกว่า 6,500 ชนิดแล้ว

มาทำความรู้จัก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี

สัตว์ที่สามารถดำน้ำและอาศัยอยู่บนบกได้ถือว่าเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมที่อadapted ให้สามารถใช้ชีวิตได้ทั้งในน้ำและบนบกได้ ปัจจุบันมีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทั้งหมดประมาณ 7,000 ชนิดที่ถูกรับรู้และบันทึกไว้ในวงเล็บ อาจจะมีชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการระบุอีก

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้แก่

  1. กบ มีผิวหนังเปียกน้ำและมีลำตัวน้อยลง มีขายาว เหมาะสำหรับการว่ายน้ำ
  2. คางคก มีลำตัวยาว หางยาว และมีการเคลื่อนไหวด้วยการค่อยๆ ถีบน้ำ
  3. อึ่ง เป็นกลุ่มของคางคกที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างบ้าง บางชนิดมีสีสันสดใสและมีพิษในเครือข่ายหนัง มักมีประพันธ์ในน้ำและบนบก
  4. เขียดงู  เป็นกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีลำตัวยาวและไม่มีขา มีผิวหนังเปียกน้ำ

สัตว์ที่คล้ายสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สามารถใช้ชีวิตทั้งในน้ำและบนบก

นอกจากนี้ ยังมีสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอย่างสัตว์บางชนิดที่สามารถใช้ชีวิตทั้งในน้ำและบนบกได้ในบางช่วงของชีวิต เช่น เต่าแก้มแดง (Yellowbelly sliders) ซึ่งเป็นตัวอย่างของเต่าที่สามารถจำนองได้ทั้งในน้ำและบนบก สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก แต่ไม่ได้ถูกจำแนกว่าต้องใช้ชีวิตทั้งในน้ำและบนบก

ตัวอย่างสัตว์ที่คล้ายสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

  • เต่า (Turtles): เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีกระดูกหนังสือศาสตร์ที่คล้ายกันกับเส้นใย เจริญเติบโตได้ในน้ำและบนบก บางชนิดมีชีวิตทั้งในน้ำและบนบกตลอดชีวิต
  •  เต่าหับ (Box Turtles): นอกจากนี้ยังมีเต่าที่ถูกจำนองว่าต้องใช้ชีวิตทั้งในน้ำและบนบกอย่างเต่าในหมวดนี้
  • เต่าแก้มแดง (Yellowbelly Sliders): เป็นชนิดของเต่าน้ำที่มีลำตัวแบน และมีลำตัวที่ไปในทิศทางที่เรียบเนื่อง มีกระดูกหลังส่วนล่างเป็นรูปของกระดูกปีก