สัตว์ทะเลหายาก

ซาลาแมนเดอร์ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มีลักษณะอย่างไร

ซาลาแมนเดอร์ (Salamander) สัตว์ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นนามแฝงทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เรียกสัตว์เลื้อยคลานที่มีหางและลำตัวยาวโดยสิ้นเชิง ซึ่งสามารถพบได้ในทั่วโลก มีลักษณะที่น่าสนใจ เช่น มีหนังหุ้มลำตัวหนาแน่น ผิวหนังของซาลาแมนเดอร์บางชนิดทนทานต่อการติดไฟ และมีลำตัวที่ทนต่อความร้อนได้ดี นอกจากนี้ บางชนิดยังมีความสามารถวิวัฒน์ไปอยู่ในน้ำได้ และมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมทางน้ำหรือทางบกได้ตามประเภทของพันธุกรรมของแต่ละชนิด

นอกจากนี้ซาลาแมนเดอร์ก็มักพบเจอในหนังสือเพื่ออธิบายสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายนามแฝงนี้ในองค์ประกอบทางชีววิทยา ยกตัวอย่างเช่น มีผิวหนังหรือเปลือกที่คล้ายนามแฝงของซาลาแมนเดอร์ หรือมีความสามารถในการทนต่อความร้อนมาก เป็นต้น กรุณาทราบว่ามีหลายชนิดของซาลาแมนเดอร์ซึ่งมีลักษณะและพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ดังนั้น คำนิยามที่ให้มีความกว้างขวางและอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามชนิดของซาลาแมนเดอร์ที่กล่าวถึง

ลักษณะ Salamander หลายชนิดที่แตกต่าง มีลักษณะอย่างไร

ซาลาแมนเดอร์เป็นกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะต่าง ๆ และมีหลายชนิดที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีการให้นามแฝงซาลาแมนเดอร์ในการอธิบายสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายนามแฝงนี้ในองค์ประกอบทางชีววิทยา ต่อไปนี้คือบางประการของซาลาแมนเดอร์ที่สำคัญ

ลักษณะของ Salamander โดยทั่วไป

หมึกยักษ์
 • มีลักษณะทางกายภาพ ซาลาแมนเดอร์มีลักษณะทางกายภาพที่ มีลำตัวยาว, มีหาง, มีผิวหนังหรือเปลือกแข็ง, และมีสีที่แตกต่างกันไปตามชนิดของซาลาแมนเดอร์
 • ชนิดของนิ้ว บางชนิดของซาลาแมนเดอร์มีนิ้วที่แยกออกจากกัน ในขณะที่บางชนิดมีนิ้วที่เป็นสัดส่วน
 • สภาพอากาศที่อาศัย มีซาลาแมนเดอร์ที่อาศัยอยู่ในทางบก และมีซาลาแมนเดอร์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำ
 • การอาศัยในน้ำ บางชนิดของซาลาแมนเดอร์มีความสามารถในการอาศัยในน้ำและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมน้ำ
 • พฤติกรรม พฤติกรรมของซาลาแมนเดอร์มีความหลากหลาย ซึ่งอาจมีการเคลื่อนไหวทั้งในทางบกและในน้ำ บางชนิดทำการดำน้ำในบ่อน้ำหรือบ่อโอ่ง อีกบางชนิดมีการซ่อนตัวภายใต้หินหรือในต้นไม้
 • การลดน้ำหนัก ซาลาแมนเดอร์มีแนวโน้มที่จะสูญเสียน้ำหนักเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง และสามารถนำคืนน้ำหนักเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

ความหลากหลายของ Salamander ที่อาศัยในน้ำและบนบก

ซาลาแมนเดอร์เป็นกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานที่มีหลายชนิดและมีความหลากหลายทั้งในลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมซาลาแมนเดอร์บางชนิดมีลำตัวที่เล็กและสีสันสดใส ในขณะที่บางชนิดมีลำตัวที่ใหญ่และลายที่ดึงดูด มีบางชนิดที่อาศัยในทางบกและบางชนิดที่อาศัยในน้ำ

นอกจากนี้ยังมีซาลาแมนเดอร์บางชนิดที่มีความสามารถในการอาศัยอยู่ในน้ำและบางชนิดที่อาศัยในทางบกซาลาแมนเดอร์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศน์และเป็นสิ่งที่น่าสังเกตในสภาพแวดล้อมทั้งบกและน้ำ นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางชีววิทยาที่แตกต่างกันอย่างมากในซาลาแมนเดอร์แต่ละชนิดทำให้พวกเขาเป็นสัตว์ที่น่าสนใจและความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าตื่นเต้นที่สามารถศึกษาได้ในธรรมชาติ

ซาลาแมนเดอร์ ที่พบเจอได้บ่อยๆ มีอะไรบ้าง

  1. ซาลาแมนเดอร์ทั่วไป (Common Salamander) ชนิดที่พบได้ทั่วไปในยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ มีลักษณะทั่วไปเป็นลักษณะของซาลาแมนเดอร์
  2. นิวต์ (Newt) เป็นกลุ่มของซาลาแมนเดอร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเอง บางชนิดของนิวต์มีสีสันสดใสและมีลายที่โดดเด่น
  3. แอกโซลอเติล (Axolotl) ถือเป็นหนึ่งในประเภทของซาลาแมนเดอร์ที่ยังคงคุณสมบัติ Neoteny มีลำตัวที่คล้ายกับลูกศร และสามารถงอกส่วนที่ขาดได้
  4. ซาลาแมนเดอร์หินอ่อน (Marbled Salamander) มีลำตัวมีลายสีดำและขาวที่แตกต่างกันชัดเจน พบในส่วนตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ
  5. เจฟเฟอร์สันซาลาแมนเดอร์ (Jefferson Salamander) มีลำตัวที่มีลายสีดำและสีน้ำเงินที่เป็นลายขนาดใหญ่ พบในทวีปอเมริกาเหนือ
  6. ลาแมนเดอร์สีเขียว (Green Salamander) มีลำตัวสีเขียวและมีลายที่คล้ายไหล่มบางชนิด พบในทางตอนกลางและใต้ของทวีปอเมริกาเหนือ
  7. ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ (Tiger Salamander) มีลายที่คล้ายลายแบบของลุ่มน้ำตีนแมว และมีขนาดที่ใหญ่ พบในทวีปอเมริกาเหนือ